Vad gör jag här?

Alex går i 8:an och har precis blivit oskyldigt anklagad för att ha tafsat på Jasmine. Ryktet cirkulerar redan på nätet. Vad ska han göra? Vara lojal mot Pontus eller stå upp för sig själv? Vad ska han säga till Amina? Och så den där förbannande presentationen som måste bli klar om han
inte ska få F i historia.

Plötsligt börjar märkliga figurer dyka upp runt Alex. Alla ger olika råd och säger att just dom har rätt. Men vem ska han lyssna på?

Vad gör jag här? är en interaktiv klassrumsföreställning med filmade inslag om att vara ung kille i dagens Sverige. Ett Sverige där förväntningarna på dig som kille kan verka förvirrande och otydliga. Ett Sverige där det fortfarande anses mesigt att gråta som kille. Hur är det att växa upp i en roll som är lika formbar som en rustning av stål? Vad krävs för att våga ta sig ur rustningen och vad kostar det? Vad gör jag? bjuder in publiken och gör den till medskapare och problemlösare.

Workshop (tillval)
I den efterföljande workshopen arbetar eleverna klassvis med skådespelaren. Tillsammans utforskar de normer och förväntningar på manligt och kvinnligt kodade kroppar. Var i kroppen bor känslorna och vilka uttryck tar de? Workshopen blandar diskussioner och samtal med fysiska övningar som alla kan delta i.