Interaktiva utbildningar –
förändring på djupet

Teatern som pedagogiskt verktyg

Interaktiv teater är en form av upplevelsebaserad utbildning som får deltagare att använda fler än ett sinne och öppnar upp för en bredare förståelse. En bredare förståelse som i sin tur lättare leder fram till varaktiga förändringar och/eller helt nya förhållningssätt. Målet är att skapa en så verklighetsnära upplevelse som möjligt. Scenen används som språngbräda in i en diskussion om hur de frågor man arbetar med borde fungera.

Tage Granit har genom åren arbetat mycket med frågor som handlar om bemötande, våldsprevention, kommunikation, svåra samtal, jämställdhet, förändringsarbete, medarbetarskap, facklig rekrytering, att väcka engagemang, våld i nära relationer, mobbing och missbruksproblematik. En varierad rad ämnen som alla i grund och botten handlar om hur det är att vara människa.

Vi vet att man har allt att vinna på att låta hela personalen, alla chefer eller alla i en personalgrupp tillsammans får dela en upplevelse, i stället för att enskilt åka på kurs. Genom att erbjuda en gemensam upplevelse blir det lättare att arbeta som ett team och skapa en kreativ arbetsplats där alla arbetar mot samma mål. Vi jobbar med allt från de allra minsta arbetsgrupperna till stora konvent.

Skräddarsydd interaktiv teater – praktik av teori

Tage Granit spelar och specialskriver interaktiva upplevelsebaserade utbildningar för företag som står inför eller är mitt i omstruktureringar, omorganisationer och förändringar. Interaktiv teater är en mycket bra metod för att föra ned teoretiska resonemang till praktiska och konkreta handlingar. Kort och gott – vi gör praktik av teori.

Rollspel – personlig coachning

En fördjupning av den interaktiva scenen är rollspelet. Deltagarna får olika case presenterade för sig och en stunds förberedelse. Därefter möter deltagaren ”riktiga” medarbetare i form av skådespelare. En samtalsledare medverkar och ger personlig coachning. Här får alla medarbetare öva i skarpt läge i en trygg atmosfär.

Presentationsteknik

I våra personligt coachade utbildningar i presentationsteknik lär vi ut hur man med hjälp av sin egna personlighet kan få människor att lyssna och ta intryck av vad man har att förmedla.