Sanning eller bullshit

Vem ska man tro på? I ett samhälle där man dagligen översköljs med information och alla ger sken av
att stå för sanningen är det avgörande att öva sig i kritiskt tänkande. Varför lyssnar jag på vad den här
personen säger men inte på den här? Hur skiljer jag på fakta, personliga erfarenheter och rena
tyckanden? När väger det ena tynger än det andra?

Fakta:
• Målgrupp: mellan och högstadiet
• Antal: 1-3 klasser
• 2 föreställningar/dag
• Samlingssal/gympasal/aula + klassrum
• Tid 1,5-2 timmar inkl paus
• 1:a föreställning/dag 15000 kr
• 2:a föreställning/dag 12000 kr