Nu blev det lite stelt

En föreställning om samtycke och fördomar runt sex och njutning, oavsett vilken sexualitet man har. Nu blev det lite stelt är en kortare föreställning med tillhörande workshop som låter eleverna arbeta med svåra och lite stela ämnen på ett naturligt och lustfyllt sätt.Vad menas med samtycke och vad innebär det i stundens hetta? Vem drabbas av frozen fright och måste det göra ont när man debuterar – är bara några av de frågor som tas upp och diskuteras på ett sätt som tar eleverna och deras funderingar på allvar.

”Sexualundervisningen behöver stärkas i skolan. Alla elever har rätt till bra undervisning om sex och samlevnad. Granskningar som gjorts av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad.” Utbildningsdepartementet

Faktaruta:
• Målgrupp: högstadiet
• Antal: 1-3 klasser
• 2 föreställningar/dag
• Samlingssal/gympasal/aula + klassrum
• Tid 2 timmar inkl paus
• 1:a föreställning/dag 15000 kr
• 2:a föreställning/dag 12000 kr