Hotet mot demokratin

Föreställningen utspelar 2083 och Sverige är en diktatur. Eleverna delas in i olika samhällsgrupper och måste hjälpa till att lösa de problem som uppstår under föreställningen. När ska man och när ska man göra motstånd? Genom att försätta eleverna i en framtid utan demokrati får de en djupare förståelse för hotet mot demokratin.

Premiär ht-24: