Det handlar om demokrati

Under 10 års tid har Tage Granit genomfört teaterprojekt med inlåsta ungdomar på SIS ungdomshem. Genom detta arbeta har vi fått en unik inblick i dessa ungdomars liv. Av detta vill vi skapa en teaterföreställning för vuxna som diskuterar hur vi hanterar våra barn som rekryteras till de kriminella gängen.

Hur kan vi utgå från barnkonventionen och på ett bättre sätt samverka runt dessa barn för att motverka de kriminella gängens inverkan och förmåga att locka in sårbara och utsatta ungdomar.

I pjäsen befinner sig fyra karaktärer i ett rum och de vet inte riktigt varför de är där. En modern variation av Sartres Inför lykta dörrar om man vill. Förhörsledaren, som vi aldrig få
se utan endast höra, vill veta vad de gjort för att förhindra att en 15-årig pojke skjutit en
jämnårig.

Vi får möta den frånvarande pappan, en politiker, en lärare och en socialsekreterare som alla har eller har haft en relation med den dömda pojken. Förhören varvas med gestaltningar ur varje karaktärs liv och samtal och diskussioner mellan de olika karaktärerna. Så vems är felet? Ett collage av röster runt ett barns liv skapas.

Pjäsen ställer frågor om ansvar, om att våga möta sina begränsningar och att be om hjälp. Om fattigdom, utanförskap och om hur vi skapar ett rättvisare samhälle.

Premiär mars 2024!